1 2 3 4

សកម្មភាពនៅក្នុងពីធីចាប់រង្វាន់ថ្លែងអំណរគុណ ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ របស់សារមន្ទីរជាតិ អង្គរ គឺបា្ររព្ឋថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ចាប់ពីម៉ោង ៦ៈ០០ 

 

នាទីល្ងាច និងត្រូវបានបញ្ចាប់នៅវេលាម៉ោង ៩:០០នាទី នៅសួនច្បារខាងក្រោយសារមន្ទីរជាតិ អង្គរ, នៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពី

 

សំណាក់ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញាដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនិង អ្នកបើកបរ បុគ្គលឹកសណ្ឋានគារ និង ផ្ទៈសំណាក់នានានៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

 

បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវ កិត្តិយសចំនួន ១៥០០នាក់។